Nasza wizja i misja –
„Pozostawać wiernym naszym obietnicom”

FSC jest globalną organizacja non-profit, której celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie.

Umożliwiamy firmom i konsumentom dokonywania świadomych wyborów na temat kupowanych produktów leśnych, i tworzenia pozytywnych zmian poprzez zaangażowanie siły dynamiki rynku.

Odpowiednie dla środowiska

Odpowiednie dla środowiska zarządzanie lasami gwarantuje, że wycinka drewna i produktów niedrzewnych
zachowuje bioróżnorodność i produktywności w Lesie oraz zapewnia ekologiczność procesów.

Społecznie korzystne

Społecznie korzystna gospodarka leśna pomaga zarówno miejscowej ludności jak i ogółowi społeczeństwa, przynosząc długofalowe korzyści
a także zapewnia silną zachętę dla miejscowej ludności do podtrzymania zasobów leśnych i stosowania się
do długoterminowych planów zarządzania.

Ekonomicznie opłacalne

Ekonomicznie opłacalna gospodarka leśna oznacza, że operacje leśne są skonstruowane i zarządzane tak, aby być wystarczająco opłacalne,
bez generowania zysku finansowego kosztem zasobów leśnych, ekosystemu lub konkretnych społeczności.
Konflikt pomiędzy potrzebą wytworzenia odpowiednich zysków finansowych i zasadami odpowiedzialnych prac leśnych może być zmniejszony
poprzez wprowadzenie do obrotu pełnej gamy produktów i usług leśnych w ich najlepszej wartości.

By dowiedzieć się więcej na temat organizacji FSC, odwiedź ich stronę!
WWW.FSC.ORG

© wt4home 2022
Powrót do góry